Năm học 2021-2022 là một năm học đặc biệt. Rất mong phụ huynh đồng hành cùng bé yêu!