*Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19

I.Mục đích yêu cầu

II.Nội dung

III.Tổ chức thực hiện

*Lịch phân công công tác phòng chống dịch COVID-19 khi trẻ đi học

 

*Hình ảnh công tác chuẩn bị cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 tại trường Mầm non Hoài Tân

                                                                    Hình ảnh các cô vệ sinh bàn ghế chuẩn bị cho trẻ đi học lại

                                                                  Hình ảnh các cô vệ sinh,sát khuẩn đồ dùng, đồ chơi cho trẻ 

*Lịch phân công công tác phòng chống dịch COVID-19 khi trẻ đi học