Ngày 12/10/2021 trường Mầm non Hoài Tân tổ chức trực tuyến Hội nghị CBVC-NLĐ năm học 2021-2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng năm học 2021-2022./.